Samþykktir Reka

Samþykktir Reka, félags viðskiptafræðinema við Háskólann á Akureyri

 

Kafli I – Grunnreglur félagsins

1. gr. Um félagið

Félagið heitir Reki, og er deildarfélag viðskiptafræðinema við Háskólann á Akureyri.

Félagið hefur kennitöluna 560191-2009, og er heimili þess og varnarþing á Akureyri.

2. gr. Um félagaaðild
Félagsmenn eru innritaðir nemendur viðskiptadeildar Viðskipta- og raunvísindasviðs við Háskólann á Akureyri, sem hafa greitt innritunargjald til skólans og skráð sig í Reka.

a) Frestur til að skrá sig í félagið rennur út klukkan 23:59, 15. september ár hvert og ber félagsmönnum að uppfæra skráningar sínar árlega.
b) Hver félagi getur skráð sig úr félaginu ef hann kýs, hvort sem hann skiptir um deild eða af öðrum ástæðum.
c) Stjórn hefur heimild til þess að innheimta skráningargjald ef félagi skráir sig eftir að skráningu lýkur sem nemur 5000 kr, og fer upphæðin til SHA.
d) Félagi getur einungis verið skráður í Reka og ekki er leyfilegt að vera skráður í annað félag.

3. gr. Tilgangur félagsins
Tilgangur Reka er fjórþættur:

a) Að gæta hagsmuna félagsmanna sinna og að vera málsvari þeirra innan Háskólans og utan.
b) Að efla innbyrðis tengsl félagsmanna sinna og virkja þá til þátttöku í störfum félagsins.
c) Að efla tengsli nemenda við fyrirtæki á sviði viðskiptafræða.
d) Að standa fyrir ferðum, fræðslufundum og skemmtunum fyrir félagsmenn sína.

4. gr. Aðild Reka að öðrum félögum
Reki er beinn aðili að Félagi stúdenta við Háskólann á Akureyri (SHA).

 

Kafli II – Stjórn félagsins

5. gr. Um stjórn Reka

Stjórn Reka skal að jafnaði skipuð 5 staðarnemum sem uppfylla skilyrði 2. gr. um félagaaðild. Þeir skulu gegna eftirfarandi embættum:

a) Formaður

i. Formaður Reka er forsvarsmaður og málsvari félagsins og tengiliður við SHA. Hann boðar til almennra félagsfunda, aðalfunda og stjórnarfunda Reka. Hann skal sitja fundi Stúdentaráðs SHA.
ii. Formaður er kosinn í kosningu fyrir eða á aðalfundi Reka ár hvert.  Ef ekkert framboð berst óskar stjórn Reka eftir framboðum eftir aðalfund. Það er gert á samfélagsmiðlum Reka og framboð skulu send með tölvupósti.
iii. Formaður situr deildarfundi viðskiptadeildar, deildarráðs- og fræðasviðsfundi Viðskipta- og raunvísindasviðs fyrir hönd nemenda ásamt náms- og matsnefndarfundum Viðskiptadeildar.

b) Varaformaður

i. Varaformaður er staðgengill formanns og er honum innan handar við daglega stjórn félagsins. Hann ritar fundargerðir félagsins. Varaformaður er kosinn í kosningu fyrir eða á aðalfundi Reka ár hvert. Ef ekkert framboð berst óskar stjórn Reka eftir framboðum eftir aðalfund. Það er gert á samfélagsmiðlum Reka og framboð skulu send með tölvupósti.

c) Fjármálastjóri

i. Fjármálastjóri annast fjármálastjórn og reikningsskil félagsins í samráði við stjórn (sjá nánar í 20. gr.).
ii. Fjármálastjóri er kosinn í kosningu fyrir eða á aðalfundi Reka ár hvert. Ef ekkert framboð berst óskar stjórn Reka eftir framboðum eftir aðalfund. Það er gert á samfélagsmiðlum Reka og framboð skulu send með tölvupósti.
iii. Fjármálastjóra er skylt að skila nýrri stjórn löglegu bókhaldi á kynningarfundi með nýjum fjármálastjóra.

d) Meðstjórnandi

i. Meðstjórnandi er kosinn í kosningu fyrir eða á aðalfundi Reka ár hvert. Ef ekkert framboð berst óskar stjórn Reka eftir framboðum eftir aðalfund. Það er gert á samfélagsmiðlum Reka og framboð skulu send með tölvupósti. Hann sinnir almennum störfum félagsins ásamt öðrum stjórnarmeðlimum.

e) Fulltrúi nýnema

i. Fulltrúi nýnema er kosinn af stjórn Reka úr hópi nýnema í byrjun haustmisseris sem tengiliður stjórnar við nýnema í viðskiptafræði. Hann er einnig meðstjórnandi og aðstoðar við stjórn félagsins.

6. gr. Aðrir tengiliðir við stjórn Reka

a) Viðburðanefnd

Fulltrúi situr fyrir hönd Reka í viðburðanefnd SHA. Fulltrúi þessi er kosinn í kosningu fyrir eða á aðalfundi Reka ár hvert. Ef ekkert framboð berst óskar stjórn Reka eftir framboðum eftir aðalfund. Það er gert á samfélagsmiðlum Reka og framboð skulu send með tölvupósti.

b) Alþjóðanefnd

Fulltrúi situr fyrir hönd Reka í alþjóðanefnd SHA. Fulltrúi þessi er kosinn í kosningu fyrir eða á aðalfundi Reka ár hvert. Ef ekkert framboð berst óskar stjórn Reka eftir framboðum eftir aðalfund. Það er gert á samfélagsmiðlum Reka og framboð skulu send með tölvupósti.

c) Kynnigarnefnd

Fulltrúi situr fyrir hönd Reka í kynningarnefnd SHA. Fulltrúi þessi er kosinn í kosningu fyrir eða á aðalfundi Reka ár hvert. Ef ekkert framboð berst óskar stjórn Reka eftir framboðum eftir aðalfund. Það er gert á samfélagsmiðlum Reka og framboð skulu send með tölvupósti.

d) Náms- og matsnefnd

Fulltrúi situr fyrir hönd Reka í Náms- og matsnefnd. Fulltrúi þessi er kosinn í kosningu fyrir eða á aðalfundi Reka ár hvert. Ef ekkert framboð berst óskar stjórn Reka eftir framboðum eftir aðalfund. Það er gert á samfélagsmiðlum Reka og framboð skulu send með tölvupósti.

7. gr. Stjórnarfundir

 • Stjórnarfundir Reka eru æðsta vald félagsins milli aðalfunda, og eru þeir boðaðir af formanni þegar ástæða þykir til.
 • Þess er æskt að stjórnarmenn í stjórn Reka mæti til stjórnarfunda félagsins. Velja skal fundartíma sem flestir stjórnarmenn geta sætt sig við. Stjórnarfundur telst aðeins ályktunarbær ef hann sitja allir stjórnarmenn í stjórn Reka.

8. gr. Kjörtímabil stjórnar
Stjórn Reka situr á milli aðalfunda félagsins. Stjórnarskipti skulu fara fram á fyrsta fundi Reka eftir aðalfund.

9. gr. Breytingar á stjórn

 • Hætti formaður í stjórn Reka skal varaformaður Reka taka við embætti formanns. Við embætti varaformanns skal þá annar stjórnarmaður taka við, að öðrum kosti skal kosið í embætti varaformanna úr röðum félagsmanna.
 • Hætti varaformaður eða fjármálastjóri í stjórn Reka skal annar stjórnarmaður taka við, annar en formaður, að öðrum kosti skal kosið í embættið úr röðum félagsmanna.
 • Hætti meðstjórnandi er öðrum stjórnarmanni heimilt að taka við starfsskyldum hans, að öðrum kosti skal kosið í embættið úr röðum félagsmanna.
 • Hætti fulltrúi nýnema í stjórn Reka skal stjórn Reka kjósa viðeigandi fulltrúa í hans stað. Ekki er skylt að manna þessar stöður, bjóði sig enginn fram í þær. Allar breytingar sem kunna að verða á stjórn Reka skulu auglýstar á samfélagsmiðlum Reka. 

10. gr. Aðrar reglur um stjórn Reka
Þeir sem kjörnir eru til trúnaðarstarfa á vegum Reka skulu ávallt gæta trúnaðar gagnvart einstaka nemendum, komi upp viðkvæm mál er að þeim snúa.
Þeim sem gegna störfum í þágu Reka er með öllu óheimilt að þiggja þóknun fyrir störf sín.

 

Kafli III – Aðalfundir og aðrir félagsfundir

11. gr. Hlutverk aðalfunda
Aðalfundur er æðsta vald í málefnum Reka. Á aðalfundi er kosið í embætti formanns, varaformanns, fjármálastjóra, meðstjórnanda og aðra fulltrúa sem tilgreindir eru í 6.gr.  Á aðalfundi skulu samþykktabreytingartillögur bornar til atkvæða, ef einhverjar eru.

12. gr. Tímasetning aðalfunda
Aðalfundir Reka skulu haldnir árlega innan einnar viku fyrir aðalfundi SHA. Þó er heimilt að bregða frá framangreindum dagsetningum í samráði við Stúdentaráð SHA.

13. gr. Boðun aðalfunda

 • Auglýsa ber aðalfund í síðasta lagi 7 sólarhringum fyrir áætlaðan fundardag.
 • Aðalfundi skal auglýsa á samfélagsmiðlum Reka.
 • Við boðun aðalfundar skal auglýst eftir framboðum í embætti sem tilgreind eru í 11.gr. Veita skal framboðsfrest þar til 2 sólarhringum fyrir boðaðan aðalfund.
 • Einnig skal auglýst eftir samþykktabreytingartillögum, sem berast þurfa 2 sólarhringum fyrir boðaðan aðalfund. Samþykktabreytingartillögur frá stjórn skulu kynntar á aðalfundi Reka. 

14. gr. Kosningaréttur og kjörgengi á aðalfundum
Kosningarétt og eftir atvikum kjörgengi hafa þeir sem uppfylla skilyrði 2. gr. um félagaaðild.

15. gr. Lögmæti aðalfundar
Aðalfundur telst löglegur og ályktunarbær hafi hann verið boðaður skv. samþykktum Reka.

16. gr. Leiðbeinandi dagskrá aðalfunda

1) Setning aðalfundar.
2) Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3) Skipun kjörnefndar.
4) Skýrsla formanns um liðið starfsár.
5) Skýrsla fjármálastjóra um liðið fjárhagsár. Reikningar bornir undir atkvæði.
6) Samþykktabreytingar, sbr. 17. gr.
7) Kosningar stjórnarmeðlima: 

a. Formanns
b. Varaformanns
c. Fjármálastjóra
d. Meðstjórnandi

8) Kosning í önnur embætti:
Fulltrúi Reka í :

a. Alþjóðanefnd
b. Kynninganefnd
c. Viðburðanefnd
d. Náms- og matsnefnd

9) Úrslit úr kjöri í embætti tilkynnt og ný stjórn Reka kynnt.
10) Önnur mál.
11) Fundargerð aðalfundar lesin upp í lok fundar og borin undir atkvæði.
12) Aðalfundi slitið.

Fundargerð aðalfundar skal liggja fyrir á vefsíðu Reka innan viku frá aðalfundi.

17. gr. Samþykktabreytingar á aðalfundi
Samþykktum Reka má eigi breyta nema á aðalfundi. 2/3 atkvæða fundargesta sem uppfylla skilyrði 2. gr. um félagaaðild þarf til að samþykkja samþykktarbreytingartillögur.

18. gr. Kosningar í embætti til stjórnar Reka

 • Kosið skal í öll embætti til stjórnar Reka: Formann, varaformann, fjármálastjóra og meðstjórnanda ásamt öðrum tengiliðum stjórnar Reka skv. 6.gr.
 • Séu 2 eða fleiri í framboði til sama embættis skal kjósa á milli þeirra með leynilegri atkvæðagreiðslu. Verði jafnt á milli efstu manna skal kosið á milli þeirra á ný. Falli atkvæði aftur á jöfnu skal hlutkesti varpað.
 • Hafi aðeins 1 framboð borist þegar framboðsfrestur er liðinn, þá skoðast viðkomandi sjálfkjörinn.
 • Hafi ekkert framboð borist fyrir aðalfund skal óskað eftir framboðum úr sal.

19. gr. Kjörstjórnin
Kjörstjórn skal skipuð fráfarandi stjórnarmeðlimum sem ekki óska eftir endurkjöri í embætti, minnst 3 talsins. Vanti upp á að kjörstjórn nái 3 skulu valdir félagsmenn úr sal til starfa í kjörstjórn.

20. gr. Almennir félagsfundir
Almennir félagsfundir skulu boðaðir af formanni Reka þegar þurfa þykir. Þó skal halda félagsfund óski minnst 10 félagsmenn þess skriflega. Félagsfundir skulu boðaðir samfélagsmiðlum Reka, með minnst 7 daga fyrirvara, þó skal félagsfundur ekki fara fram seinna en 14 dögum eftir að áskorun barst formanni.

 

Kafli IV – Fjármál félagsins

21. gr. Reikningsskil

 • Reikningsár Reka skal miðast við tímabilið á milli  stjórnarskipta félagsins.
 • Fjármálastjóri skal annast reikningsskil félagsins og er ábyrgur fyrir þeim. Skýrsla fjármálastjóra um liðið fjárhagsár skal kynnt á aðalfundi Reka.
 • Reikningsskil skulu fara fram minnst 7 dögum fyrir aðalfund SHA. Sé aðalfundur SHA haldinn á undan aðalfundi Reka skal fjármálastjóri framkvæma bráðabirgðareikningsskil, og skal hann afhenda fjármálastjóra SHA fjárhagsskýrslu minnst 7 dögum fyrir aðalfund SHA.
 • Leitast skal við að rekstrarreikningi sé ekki skilað í tapi. Við reikningsskil er mælt með því að innistæða á sjóði sé ekki minni en kr. 150.000 kr.

22. gr. Fjárhagslegar skuldbindingar og samningar

 • Fjármálastjóra, sem prókúruhafa félagsins, er einum heimilt að gera fjárhagslegar skuldbindingar í nafni félagsins, í samráði við stjórn Reka. Stjórn Reka getur þó veitt formanni heimild til fjárhagslegra skuldbindinga í einstaka tilvikum.
 • Stjórn Reka er heimilt að gera styrktar- og vöruskiptasamninga við einkafyrirtæki til að styrkja fjárhagslegan grunn Reka, enda samræmist slíkir samningar samþykktir Reka, brjóti ekki gegn góðum siðferðisgildum og eru ekki óeðlilega bindandi fyrir félagið.

 

Kafli V – Önnur starfsemi

23. gr. Málgagn Reka

 • Útgáfa og ritstjórn málgagns viðskiptaskorar hefur verið í höndum sérstakrar ritnefndar sem skipuð er útskriftarnemum í BS-námi í viðskiptafræði.
 • Hugsanlegur hagnaður af útgáfu málgagnsins skal renna óskiptur í ferðasjóð útskriftarnema í BS-námi í viðskiptafræði. Sá hópur sem stendur að útgáfu málgagnsins gæti þó orðið ábyrgur fyrir hugsanlegu tapi á útgáfu málgagnsins.

24. gr. Kynningarfundur fyrir nýnema
Stjórn Reka skal í upphafi haustmisseris halda kynningarfund fyrir nýnema til að kynna nám í viðskiptafræði, félagið Reka og starfsemi þess. Auglýsa skal eftir framboðum í embætti fulltrúa nýnema, sjá e-lið 5.gr.

 

Kafli VI - Annað

25. gr. Sameiningar við önnur deildarfélög

 • Óski önnur deildarfélög eftir sameiningu við Reka skal stjórn Reka taka afstöðu til þess. Sé það ályktun stjórnar Reka að ganga til sameiningar við önnur félög skal stjórn Reka taka afstöðu til þess. Sé það ályktun meirihluta stjórnar Reka að ganga til sameiningar við önnur félög skal stjórn Reka undirbúa samþykktarbreytingartillögu þar að lútandi. Sé samþykktarbreytingartillagan samþykkt á aðalfundi Reka skoðast sameiningin gild, sé samþykktarbreytingartillagan felld skoðast sameiningin ógild.

26. gr. Slit félagsins
Aðeins má leggja félagið niður með samþykki 2/3 atkvæða á lögboðuðum aðalfundi Reka. Eigi félagið einhverjar eignir við niðurlagningu skulu þær ganga til SHA.
Nú verður kennslu hætt í viðskiptafræði eða öðrum rekstrar- og fjármálagreinum og skal þá félagið sjálfkrafa lagt niður við útskrift síðasta árgangs í ofangreindum námsgreinum.

27. gr. Stjórn reka er heimilt að greiða út umbun fyrir störf í þágu félagsins og skóla. Umbunin nemur að hámarki andvirðis aðgöngumiða á Árshátíð SHA. Þeir nemar sem eiga tilkall til umbunar er fráfarandi stjórn félagsins sem setið hefur allt kjörtímabilið og sinnt störfum sínum líkt og samþykktir kveða á um. Nýrri stjórn er heimilt að neita þessari umbun ef fráfarandi meðlimur hefur ekki sinnt störfum sínum líkt og samþykktir kveða á um eða ef fjárhagur félagsins leyfir það ekki.

28. gr. Reki fylgir í einu og öllu þeim verklagsreglum sem SHA hefur í gildi um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan SHA.

29. gr. Gildistaka samþykktana

 • Samþykktir þessar voru samþykkt á aðalfundi Reka þann 10. febrúar 2022 og leystu af hólmi eldri samþykktir Reka. Þeim er aðeins hægt að breyta á aðalfundi Reka, sbr. 17. gr. um samþykktabreytingar á aðalfundi.
 • Stangist samþykktarákvæði í samþykktum Reka á við samþykktir SHA skulu samþykktir SHA ráða. Gera skal viðeigandi samþykktaúrbætur á næsta aðalfundi.
 • Verði samþykktum SHA breytt á þann veg að það hafi áhrif á starfsemi Reka skal stjórn Reka gera viðeigandi ráðstafanir til að mæta viðkomandi breytingum. Gera skal viðeigandi samþykktaúrbætur á næsta aðalfundi.