Yfirlýsing frá FSHA

Hagsmunir stúdenta eru að kennarar þeirra séu ánægðir í starfi og fái laun við hæfi. Við styðjum því okkar kennara og annað starfsfólk við Háskólann á Akureyri af heilum hug í kjarabaráttu þeirra.

Ljóst er að ef ekki verður samið mun alvarlegt og erfitt ástand skapast sem mun bitna á stúdentum við HA og fjölskyldum þeirra auk kennara og annars starfsfólks við skólann.
Prófatími í háskólum er mikill álagstími hjá mörgum stúdentum. Komi til verkfalls mun það hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér. Það mun ekki einungis valda óþarfa auknu stressi í prófatíðinni heldur seinka svo um munar útborgun námslána. Það kemur sér illa fyrir einstaklinga jafnt sem fjölskyldufólk sem stundar nám. Þetta mun hafa í för með sér að fjöldi námsmanna þarf þarf að reiða sig á velvild viðskiptabanka og fyrirframgreiðslu til að framfleyta sér og sínum.

Ef til verkfalls kemur mun það valda því að stúdentar byrja seinna í sumarvinnum sínum sem veldur tekjutapi, sem er óheppilegt því margir treysta á góðar tekjur yfir sumartímann því námslánin duga skammt.
Því er mikilvægt að samið verði áður en til verkfalls kemur. Af verkfalli má ekki verða þvi það mun setja líf og áform allt of margra úr skorðum. FSHA skorar á samningsaðila að ganga til samninga við fyrsta tækifæri og taka á vandanum í stað þess að slá honum á frest.