Sættum okkur ekki við mismunun af hendi Alþingis. Fréttatilkynning sem FSHA sendi á fjölmiðla og fjárlaganefnd Alþingis.

Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri (FSHA) gagnrýnir harðlega þá mismunun sem birtist í tillögum fjármálaráðuneytisins á aukningu á fjárframlögum til háskóla í landinu um 617 milljónir króna. Sú mismunun lýsir sér í því að nái tillögur ráðuneytisins fram að ganga mun rúm 90% framlaganna renna til tveggja háskóla, tæpar 300 milljónir til Háskóla Íslands og 257 milljónir til Háskólans í Reykjavík. Háskólinn á Akureyri mun samkvæmt þeim tillögum sem kynntar hafa verið fá 10,3 milljónir af heildarupphæðinni.

Fullveldishátíð HA

Fullveldisdagurinn 1. desember var haldinn hátíðlegur hér í HA

Kvartanir og málskotsréttur stúdenta - Hvernig er best að bera sig að

Ýmis mál geta komið upp meðan á námi stendur þar sem nemandi er ekki sáttur við ákvörðun háskólans eða telur að brotið hafi verið á rétti sínum sem nemanda. Slík mál geta t.d. varðað kennslu, próf, námsmat, einkunnagjöf, atriði er lúta að kennslu og námsmati eða annað er varðar skólann og veru nemenda þar. Í slíkum tilfellum er mikilvægt að nemandi geri sér grein fyrir rétti sínum, hvert og hvernig hann getur komið máli sínu á framfæri og hvar hægt er að leita ráðgjafar og aðstoðar.

Vegna yfirvofandi verkfalls prófessora

Námsmenn og verkalýðsfélög

Námsmenn eiga oft á tíðum ekki mikið á milli handanna og því er gott að vita hvert hægt er að leita til að spara.

PubQuiz á Múlabergi

PubQuiz á Múlabergi föstudaginn 3. okt kl 21:00! PubQuiz 3. okt at 21:00

Akademísk Handleiðsla

Akademísk Handleiðsla er tilraunaverkefni sem miðar að því að minnka brotthvarf meðal fyrstaárs nemenda á hug- og félagsvísindasviði og viðskipta og raunvísindasviði.

Student induction/orientation days

Nýnemakvöld Reka

Nýnemakvöld Stafnbúa