LÍN - Lánasjóður íslenskra námsmanna

LÍN - Lánasjóður íslenskra námsmanna

Hlutverk LÍN

Hlutverk Lánasjóðs íslenskra námsmanna er að tryggja þeim sem falla undir lögin um sjóðinn tækifæri til náms án tillits til efnahags. Sjóðurinn veitir lán til framhaldsnáms við skóla sem gera sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og gerðar eru til háskólanáms hérlendis. Lánasjóðnum er einnig heimilt að veita öðrum námsmönnum námslán enda stundi þeir lánshæft sérnám. Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um til hvaða sérnáms skuli lánað. Starfsemin er fjármögnuð með endurgreiðslum námslána, ríkisframlagi og lánsfé. 

Sjóðurinn leitast við að þjónusta viðskiptavini sína sem best með Mínu svæði og upplýsingagjöf á vefsvæði sjóðsins, lin.is. Jafnframt veita starfsmenn þjónustu í síma og með viðtölum virka daga milli kl. 9 og 16. 

Lánasjóðsfulltrúi stúdenta

Starfsárið 2017-2018 vann stúdentaráð SHA að því að efla tenginu stúdenta HA við stjórn LÍN. Leiddi sú vinna af sér þjónustusamning við Stúdentaráð Háskóla Íslands (SHÍ) en þjónustusamningurinn felur það í sér að lánasjóðsfulltrúi SHÍ sem starfar á réttindaskrifstofu SHÍ þjónustar stúdenta HA auk þess sem lánasjóðsfulltrúi SHÍ fyrir hönd stúdenta HA innan stjórnar LÍN. Þú getur leitað til lánasjóðsfulltrúa til þess að fá aðstoð við þín mál er snúa að LÍN, nánari upplýsingar hér