Hvert getur þú leitað?

Sendur okkur fyrirspurn

Ef þig vantar upplýsingar um eitthvað sem snýr að Háskólanum á Akureyri, háskólasamfélaginu og lífnu þar, ekki hika við að senda okkur fyrirspurn. Þú getur einnig fundið okkur á Facebook

Skrifstofa Stúdentafélags Háskólans á Akureyri (SHA) - D-HÚS

Á skrifstofu SHA fá stúdentar aðstoð í þeim ágreiningsmálum sem upp kunna að koma innan Háskólans á Akureyri. Þar eru veittar ráðleggingar um framhald málsins og hvernig viðkomandi geta leitað réttar síns innan háskólans. Á skrifstofunni er að finna almennar upplýsingar um rétt stúdenta og hvaða leiðir eru færar til að leysa hin ýmsu mál sem upp kunna að koma. Skrifstofan rekur réttindamál einstakra stúdenta sé þess óskað. Fullrar nafnleyndar er gætt, nema samþykki um annað liggi fyrir. Á skrifstofunni er einnig hægt að nálgast almennar upplýsingar um starfsemi félagsins og aðildarfélaganna, skoða sögu þess og sitthvað fleira.

Handbók nemenda

Í handbók nemenda má finna ýmsar hagnýtar upplýsingar um réttindi og skyldur nemenda við nám og starf í Háskólanum á Akureyri. Þar er einnig að finna ýmsan fróðleik og gagnlegar upplýsingar um lífið á Akureyri. Handbókina má nálgast hér.

Aðildarfélög

SHA starftækir átta aðildarfélög, sem vinna að og sinna málefnum innan deila háskólans. Til aðildarfélaganna geta stúdentar leitað með upplýsinga rum starfsemi deildanna og gang mála. Ekki hika við að hafa samband við stjórnir aðildarfélaganna. Upplýsingar um aðildarfélögin og stjórnir þeirra má nálgast hér.

Nemendaskrá 

Á skrifstofu Nemendaskrár í Sólborg er hægt að fá allar almennar upplýsingar og aðstoð sem og vottorð um skólavist og staðfest afrit af námsferlum og prófskírteinum. Netfangið er nemskra@unak.is og síminn er 460-8000.

Náms- og starfsráðgjöf Háskólans á Akureyri

Árný Þóra Ármannsdóttir
Náms- og starfsráðgjafi
sími: 460 8034
netfang: arnythora@unak.is 
Ólína Freysteinsdóttir
Fjölskylduráðgjafi
sími: 460 8034
netfang: radgjof@unak.is 


Við Háskólann á Akureyri starfa náms- og starfsráðgjafar. Hlutverk ráðgjafarþjónustunnar er  fjölþætt og felst m.a. í því að veita nemendum háskólans margvíslega þjónustu,  stuðning og leiðbeiningar á meðan á námi stendur.  Auk þess leiðbeinir ráðgjafi  væntanlegum nemendum um val á námi og veitir ráðgjöf og upplýsingar um nám í HA og þjónustu innan háskólans sem nemendur og almenningur eiga kost á. Náms- og starfsráðgjafi hefur umsjón með málefnum fatlaðra nemenda og nemenda með sértæka námsörðugleika.

Meðal þess sem hægt er að sækja til ráðgjafarþjónustu HA á meðan á námi stendur er:

  • Ráðgjöf, leiðsögn og kennsla um bætt vinnubrögð í námi
  • Persónuleg ráðgjöf varðandi námsframvindu einkalíf
  • Ráðgjöf leiðsögn og skráningar varðandi sérúrræði í námi
  • Námskeið í námstækni
  • Námskeið um kvíðastjórnun vegna prófkvíða
  • Starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjöf leggur áherslu á að veita persónulega þjónustu sem sniðin er að þörfum einstaklinga og/eða hópa. Skrifstofa ráðgjafa er staðsett í G-húsi á Sólborg. Hægt er að bóka tíma hjá náms- og starfsráðgjafa hér

Skoðaðu heimasíðuna!

Alþjóðaskrifstofa

Rúnar Gunnarsson
Verkefnastjóri alþjóðamála
sími: 460 8035
netfang: runarg@unak.is


Verkefnastjóri alþjóðamála veitir stúdentum og kennurum upplýsingar um erlent samstarf Háskólans á Akureyri og þau tækifæri sem þar liggja. Þar er hægt að kynna sér allt sem snýr að skiptinámi. Verkefnisstjóri alþjóðamála vinnur fyrst og fremst að því efla samstarf við erlenda háskóla og stofnanir sem og að hafa yfirumsjón með nemenda og kennaraskiptaáætlunum á borð við Nordplus, Erasmus og North2North og stuðlar að aukinni þátttöku háskólans í ýmsum áætlunum Evrópusambandsins á sviði vísinda, menntunar og þjálfunar. Alþjóðaskrifstofan er staðsett á 4. hæð á Borgum. 

Skoðaðu heimasíðuna!

Skrifstofur fræðasviða

Anna Bryndís Sigurðardóttir
Skrifstofustjóri
Heilbrigðisvísindasvið
sími: 460 8036
netfang: disa@unak.is 
Heiða Kristín Jónsdóttir Heiða Kristín Jónsdóttir
Skrifstofustjóri
Hug- og félagsvísindasvið
sími 460 8039
netfang: heida@unak.is
Ása Guðmundardóttir
Skrifstofustjóri
Viðskipta- og raunvísindasvið
sími 460 8037
netfang: asa@unak.is


Á skrifstofum fræðasviðanna starfa skrifstofustjórar sem veita upplýsingar um námsleiðir og uppbyggingu náms á sínum deildum.

Kennslumiðstöð HA

Ef tölvumálin eru í ólestri, þá geta stúdentar leitað til kennslumiðstöðvar. Starfsmenn hennar leiðbeina stúdentum með tölvumál, taka við ábendingum og veita aðgang að ýmsum tækjum. Á heimasíðu þeirra má nálgast ýmsar gagnlegar leiðbeiningar sem snúa að tækni- og tölvumálum.

Kennslumiðstöðin er staðsett á K-gangi, á neðri hæð Sólborgar. Ef ykkur vantar hjálp, skulið þið senda beiðni á help@unak.is

Bókasafn

Á bókasafni Háskólans á Akureyri er að finna mikinn fjölda bóka og rita sem nýtist stúdentum í námi þeirra við skólann. Á bókasafninu er einnig hægt að fá aðstoð við hina ýmsu hluti s.s. leit í gagnasöfnum, notkun á heimildaskráningaforritum og margt fleira. Hér er vefsíða bókasafnsins

Vefsíða Háskólans á Akureyri

Vefsíða Háskólans á Akureyri er aðgengileg og upplýsandi, þar má finna ýmsar gagnlegar upplýsingar.