Þeir sem eru í framboði fyrir embætti og trúnaðarstörf

Kynningarnámskeið JCI

Kynningarnámskeiðið er kynning á þeim námskeiðum sem JCI hefur upp á að bjóða. Þetta er 4 vikna langt námskeið sem er þér að kostnaðarlausu!

ANA - Atvinnu- og nýsköpunarhelgin 2015

Ert þú með góða hugmynd?

Aðalfundur FSHA

Aðalfundur FSHA fer fram 27. febrúar kl 12:30

Framkomunámskeið FSHA og JCI Norðurland

Framkomunámskeið 31. jan kl 11-13 í stofu N102.

Hvernig Ísland vilt þú? Hvernig liti framtíðin út ef þú fengir að ráða?

Bandalag Háskólamanna býður háskólanemum á Framtíðarþing BHM til að ræða „Hvernig Ísland vilt þú? Hvernig liti framtíðin út ef þú fengir að ráða?“

Skráning á póstlista fyrir Skemmtanalífið

Vilt þú vera með það á hreinu hvenær næsti viðburður er á vegum félags- og menningarlífsnefndar FSHA? Sérðu ekki alltaf þegar viðburðir eru auglýstir á facebook? Skráðu þig þá á póstlista skemmtanalífsins!

Sættum okkur ekki við mismunun af hendi Alþingis. Fréttatilkynning sem FSHA sendi á fjölmiðla og fjárlaganefnd Alþingis.

Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri (FSHA) gagnrýnir harðlega þá mismunun sem birtist í tillögum fjármálaráðuneytisins á aukningu á fjárframlögum til háskóla í landinu um 617 milljónir króna. Sú mismunun lýsir sér í því að nái tillögur ráðuneytisins fram að ganga mun rúm 90% framlaganna renna til tveggja háskóla, tæpar 300 milljónir til Háskóla Íslands og 257 milljónir til Háskólans í Reykjavík. Háskólinn á Akureyri mun samkvæmt þeim tillögum sem kynntar hafa verið fá 10,3 milljónir af heildarupphæðinni.

Fullveldishátíð HA

Fullveldisdagurinn 1. desember var haldinn hátíðlegur hér í HA

Kvartanir og málskotsréttur stúdenta - Hvernig er best að bera sig að

Ýmis mál geta komið upp meðan á námi stendur þar sem nemandi er ekki sáttur við ákvörðun háskólans eða telur að brotið hafi verið á rétti sínum sem nemanda. Slík mál geta t.d. varðað kennslu, próf, námsmat, einkunnagjöf, atriði er lúta að kennslu og námsmati eða annað er varðar skólann og veru nemenda þar. Í slíkum tilfellum er mikilvægt að nemandi geri sér grein fyrir rétti sínum, hvert og hvernig hann getur komið máli sínu á framfæri og hvar hægt er að leita ráðgjafar og aðstoðar.